Project Support

project-support-logoKarin Rullmann is een pragmatisch ingestelde en doortastende projectorganisator. Haar kracht ligt in het koersvast begeleiden van projecten in de profit en non-profit sector.
Maatwerk, klantvriendelijkheid en vraaggerichtheid staan hoog in het vaandel.

Diensten

Gebiedsprocessen

gebiedsprocessen_2Tegenwoordig willen mensen meepraten en meebeslissen over de omgeving waarin zij wonen of werken. In hoeverre laat een project toe dat er wordt meegepraat of meebeslist? Kan iedereen over alles een besluit nemen? Hoe zit het met wet- en regelgeving? Welke ruimte krijgen doelgroepen? Factor K helpt bij het opzetten van gebiedsprocessen.

Hoe ga je om met weerstand? Hoe krijg je mensen zover dat zij hun belangen op tafel leggen, zodat je project meer kans van slagen heeft? Factor K! Weerstand is waardevol, voor wie bereid is om te luisteren en om in plannen ruimte te laten om mensen tegemoet te komen. Belangen uitwisselen levert winst op: doelgroepen leren naar elkaar luisteren en krijgen begrip voor elkaar.

Omgevingscommunicatie

omgevingscommunicatie_2Hoe betrek je bewoners, gebruikers en andere doelgroepen bij planvorming en -uitvoering? Factor K helpt u op weg! Mensen hechten aan hun omgeving, en willen niet dat er te veel verandert. Plannen die de omgeving veranderen roepen vaak weerstand en emotionele reacties op bij bewoners, gebruikers, pers en politiek. Doelgroepen willen serieus genomen worden. Weerstand is waardevol! Elke doelgroep heeft andere belangen. Belangen uitwisselen levert winst op en kan weerstand verminderen. Factor K helpt u met het uitstippelen van een duidelijk communicatietraject, om uw doelgroepen zo optimaal mogelijk bij de plannen te betrekken. Uw doelgroepen krijgen op het juiste moment, met het juiste middel de goede informatie. Factor K: voor een uitgesproken resultaat!

Evenementen

evenementen_2Factor K heeft veel ervaring in het organiseren en ondersteunen van bewonersavonden en andere publieksevenementen . De manier van werken kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en een brede belangstelling. Integriteit, betrouwbaarheid en wederzijds respect zijn belangrijke waarden. Afspraak is afspraak! Een soepel verlopende bijeenkomst vereist een zorgvuldige voorbereiding. Denk daarbij aan informatieavonden, workshops, een open dag of een jubileum. Het is ook mogelijk u van dienst te zijn bij onderdelen van een evenement. Een voordeel is in ieder geval dat u het gemak heeft om met een vast contactpersoon te overleggen over de voortgang van uw evenement. Factor K bedenkt samen een concept om dit vervolgens op een perfecte wijze ten uitvoer te brengen. Kortom, maatwerk dus. En met professionele draaiboeken en checklists maken wij op een heldere wijze budget- en kwaliteitsbewaking inzichtelijk.

Benieuwd wat Factor K voor jouw bedrijf of organisatie zouden kunnen betekenen?

Neem contact met ons op