Wie & Wat

Training l Coaching l Consultancy

Organisatiepsycholoog Coen Seur vlamt al 25 jaar als trainer/coach, trainingsacteur en consultant. Zijn werkterrein omvat met name de zorgsector, de overheid en het culturele circuit.
Training, coaching en acteerwerk o.a. op het gebied van cultuuromslagen, management & leiderschap, zelfsturende teams, klantgericht handelen en omgaan met probleemgedrag.

Het verankeren van organisatiebrede veranderingen is één van zijn specialiteiten, met nadruk op de brug tussen wens & werkelijkheid.

Een andere is het praktijkgericht ondersteunen van werknemers in het omgaan met probleemgedrag op de werkvloer, dus met agressiviteit, claimen, verslavingsgedrag, psychische stoornissen en culturele conflicten. Trainingen rond dit thema zijn enthousiast ontvangen binnen de zorgsector en de Gemeentes Rotterdam en Apeldoorn.

Opdrachtgevers ervaren Coen als inspirator bij het creëren van draagvlak en waarderen zijn losse manier van werken met solide resultaten.

Project Support

Karin Rullmann is een ervaren en doortastende projectorganisator. Ze was onder meer hoofd van een commercieel opleidingsinstituut en organisator van spraakmakende evenementen.

Haar kracht zit hem in het koersvast begeleiden van projecten, met altijd een waakzaam oog voor wenselijkheid versus haalbaarheid.

In de afgelopen jaren werkte Karin als projectsecretaris bij een waterschap en organiseerde bewonersavonden en publieksevenementen voor verschillende gemeentes. Het optimaliseren van omgevingscommunicatie voor belanghebbende partijen behoort tot haar prioriteiten.

Haar klantgerichtheid in combinatie met taakgerichtheid vallen op - de rol van spin in het web past haar prima.

Benieuwd wat Factor K voor jouw bedrijf of organisatie zouden kunnen betekenen?

Neem contact met ons op